כיצד מעוררים שמחה?

  • Post Author:

שמחה הינה סוג של הרגשה אותה חווה אדם כתוצאה ממצבים ואו מעשים שונים אותם הוא עובר, התנאים הללו תמיד מתפרשים כמשהו חיובי עבור האדם וכגודל והחשיבות שהוא מחשיב אותם כך…

להמשך קריאה כיצד מעוררים שמחה?