לו הייתי רוטשילד

לו הייתי רוטשילד

לו היינו שווים בכול התכונות שלנו היו לנו חיים נפלאים. ללא מחלוקות, רק הסכמות , אין ריב רק שלום – נכון?

תשובה לא נכונה!

דומה הדבר לאגדה על המלך מידאס שביקש שכל דבר שיגע בו יהפוך לזהב. לא רק הבית, החפצים והפילגשים הפכו לזהב, אלא גם המים הלחם והפירות וכל שאר המעדנים. חיים טפט של זהב. כשעמד לגווע בצמא וברעב נאלץ לבקש שייקחו ממנו בחזרה מתנת אל זו.

מסבירה לנו חכמת החיבור:

חיים של אושר מקורם בחיבור הטוב בין בני האדם. חיבור זו השלמה בין לא שווים.

על זה נכתב "שלום עלינו ועל כול העולם" .

לכן עלינו לשמור ולכבד את השונות בינינו,

כי דווקא בה תלוי מימוש חיינו.