כפרה עלי

כפרה עלי

לפני 47 שנים פרצה ביום כיפור מלחמה מרה בינינו לשכנינו. באותה מלחמה לחמתי על רמת הגולן, על החיים שלי, של חברי, של משפחתי, על הבית. טראומת המלחמה רשמה על לוח לבנו שחשבון נפש אינו ענין של יום בשנה, אלא הסתכלות קבועה וחוקרת "מה מעוור את עינינו מראות?" לפני המלחמה נמנע מאתנו לראות שקמים עלינו לכלותינו. …