אנחנו דור מצוין

אנחנו דור מצוין

בחכמת החיבור נכתב משל לחברה שהתפרדה,

והיו תועים במדבר רעבים וצמאים ואחד מהם מצא נווה.

ניזכר באחיו האומללים שנעתק מהם לפני זמן רב ולא יודע את מקומם.

בכול זאת החל לצעוק ולקרוא להם בקול רם שיגיעו לאותו ישוב מלא מכול טוב.

והנמשל הוא להתפתחות האנושית שתועה וסובלת, וישנה דרך לעלות ממנה.

דרך שיטה המגלה לנו את סיבת הסבל.

כמו אדם חולה המגלה את סיבת המחלה,

ובהתאם לה לוקח תרופה שמביאה לו מרפא .

כך שיטת החיבור מגלה שהסבל מקורו בריחוק בינינו.

והמרפא הוא בהתקרבות וחיבור מחדש.

לחבר חיי אדם ניתן בעזרת נתינה לזולת.

כי אז אמת וצדק יכולים לחיות בשלום ביניהם.