ויבנו ערי מסכנות

ויבנו ערי מסכנות

כול הערכים עליהן התבססה עד כה התפתחותנו האנושית

מוסר, צדק, אמת, ושלום מקבלים עיוותים ומוטציות בגלל

שכול אחד עושה בהם עכשיו שימוש כאילו שרק הוא קיים.

כך נקבעות אמות המוסר, אמת או צדק לא אפשריים.

הגענו לשלב שבו עושים מה שיודעים, ולא מה שצריך.

וזה הורס ולא בונה אותנו כחברה אנושית.

לכן הגיעה זמנה של שיטת החיבור להתגלות לכולם.

כמו מטפסי הרים הקשורים בחבל אחד ומחוברים

במחשבה האחד על השני. כך מטפסים בעזרתה

אל היעד להשגת שלב ההתפתחות הבא.

בעזרת כוח הערבות בינינו, נוכל גם להתחבר

וגם לשמור בו זמנית על הייחודיות

של כ"א מאיתנו.