יופי

  • Post Author:

יופי מעסיק את האנושות משחר ההיסטוריה .אידיאל היופי תלוי בתרבות וגאוגרפיה בכל מקוםבעולמנו. ליופי הגדרות וגבולות ברורים ובכל מקום ההגדרות שלו למושג היופי. האם קשור רק לחיצוניותאו פנימיות והאם יש…

להמשך קריאה יופי