Monthly Archives: מרץ 2017

עולם הולך ונעלם

בנעורי רתמתי סוס למחרשת "סוק" [סכין אחת] ויצאתי לחרוש את גן הירק. רישיון נהיגה עשיתי ב- 6 שעורים, ובשבת בבוקר הייתי נוסע על "כביש הסרגל" לעפולה ונפגש מכסימום עם 5 מכוניות. לחו"ל יצאנו פעם בחיים, ושבוע נופש בנתניה היה צ'ופר.עבדתי 14 שעות ביום ו- 7 שבתות רצוף  כי- "העבודה היא חיינו, מכול צרה תצילנו". היום …