Monthly Archives: נובמבר 2016

סבל אנושי

סאת הסבל בחיי התמלאה מגיל 5  ועד בר מצווה. בגיל 5 נהרגה  אחותי במלחמה. בגיל 8 נפל עלי מטוס קרב ["אשכרה" ככה ] בגיל 13 נהרג אחי הגדול במלחמה. הבית נהיה לקבר קר, ומטרת חיי  נקבעה- "אני רוצה לחיות חיי נצח ". פסיכולוגים אומרים שמפגש עם המוות בגיל 5 לא מומלץ ואכן, פחד המוות הריץ …