כפרה עלי

לפני 47 שנים  פרצה  ביום כיפור מלחמה מרה בינינו לשכנינו. באותה מלחמה לחמתי על רמת הגולן, על החיים שלי, של חברי, של משפחתי, על הבית.

טראומת המלחמה רשמה על לוח לבנו שחשבון נפש אינו ענין של יום בשנה, אלא הסתכלות קבועה וחוקרת "מה מעוור את עינינו מראות?"

לפני המלחמה נמנע מאתנו לראות שקמים עלינו לכלותינו.

לאחריה- לא המחקר, הבושה התסכול והצער פקחו את עינינו לראות את הסיבה.

אז מה מעוור אותנו שואלת חכמת החיבור ומשיבה- הטבע האגואיסטי הגאוותן שלנו. כוח טבע הטבוע בנו המפריד, מחלק ומפזר בינינו. הוא שהגלה אותנו מארצנו, ומונע את החיבור בינינו.

חיבור- כוח הופכי לטבע שלנו, כוח המייחד אותנו.הוא שהחזירנו מהגלות לבנין הארץ.

חכמת החיבור מגלה לנו שיטה לראות ולהרגיש שהסיבה לכול מה שקורה לנו מקורה בחוסר קשר נכון וטוב בינינו

בגללו מרבית זמננו אנחנו רצים לחפש ריגושים הנכבים מייד לאחר השגתם ופועלים כסומים בארובה במירדף אחר סגולות וחוטים אדומים לשנות את הפרופורציה השבורה של חיינו, בה זמן הסבל שבהם ארוך לעין שעור מזמן התענוג.

יום הכיפורים בחכמת הקבלה הוא מועד מיוחד שבו נפתחת לנו האפשרות להתבוננות עד כמה קשרים טובים בינינו, ולא פירוד ושנאה הם הדרך לצאת לחיים חדשים ומענגים ללא הפסקה.