מה הם לא רוצים לשמוע

לעולם נמאס כבר לשמוע מאיתנו:

על האיינשטנים שלנו ועל הנובלים והפרוידים.

גם לא על הרוטשילדים  והצוקרברגים.

בפשטות, הוא רוצה מאתנו רק דבר אחד:

שניתן לו דוגמה לחברה של "ואהבת לרעך כמוך".

 

כי חברה כזו הוא לא יכול לבנות, ועל זה הוא מציק לנו דורות על דורות.

אנחנו כן יכולים, רק בתנאי שנממש אותה קודם בינינו על עצמנו, כאן ועכשיו.

לחברה שלנו נקרא "ארץ ישראל", ולנו המממשים אותה "עם ישראל בארץ ישראל".

 

לזה אנחנו מסוגלים  "כאיש אחד בלב אחד",

במימוש שיטתה של חכמת הקבלה לחיבור בין כול קצוות העם,

וליום ההולדת ה-70  נגיש אותה לעולם  כזר פרחים,

ונשבור אחת ולתמיד את מעגל השנאה שלא נפסק.